joi, ianuarie 22

Hadis, Sunnah, Coran

Termenul de hadis a ajuns să fie un sinonim al termenului de sunnah, deşi, etimologic, sunnah înseamnă drum, cale, conduită, atitudine. Majoritatea musulmanilor foloseşte termenul de hadis cu sensul de sunnah şi invers. Diferenţa dintre hadis şi sunnah este remarcată în cărţile de specialitate.

Tipurile de hadis din punctul de vedere al atribuirii

Hadis profetic. Vorbele, faptele şi încuviinţările profetului Muhammed (sas), tot ceea ce el a spus, a împlinit sau a aprobat în diferite împrejurări.

Hadis qudsi. Ceea ce a transmis profetul Muhammed (sas) de la Allah.
Diferenţa dintre Coran, hadis qudsi şi hadis profetic

Hadisul qudsi este situat între Coran şi hadisul profetic, deoarece Coranul este de la Allah Preaînaltul atât din punctul de vedere al sensului, cât şi al textului, iar hadisul qudsi este de la Allah numai ca sens, textul fiind de la Profet (sas) - nu este răsplătit cel care îl citeşte aşa cum este răsplătit în cazul în care recită Coranul. Hadisul nebewi (hadisul profetic) este de la Profet atât din punctul de vedere al sensului, cât şi al textului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu