marți, ianuarie 13

Imamul Muslim

Cine este Imamul Muslim?

S-a născut în oraşul Naisabur în anul 206 h şi a murit în anul 261 h. A călătorit cu scopul de a culege şi consemna hadisuri în Peninsula Arabă, Egipt, Damasc, Iraq. Era unul dintre marii învăţaţi în ştiinţele hadisului, recunoscut în acest sens atât de învăţaţii contemporani lui, cât şi de cei care i-au urmat.

Unul dintre profesorii lui a fost Imamul Bukhariy pe care l-a urmat şi l-a considerat cel mai învăţat în ceea ce priveşte ştiinţa hadisului. Imamul Muslim ne-a lăsat mai multe cărţi, dar cea mai renumită este Culegerea de Hadisuri pe care a scris-o în cincisprezece ani. Spre deosebire de Bukhariy, Muslim înşira acelaşi hadis într-un singur capitol; chiar dacă respectivul hadis fusese relatat prin mai multe căi, el evidenţia toate căile prin care a fost narat, făcând această culegere mai accesibilă cititorilor.

Culegerea lui Muslim conţine 7.275 de hadisuri dintre care 4.000 au fost menţionate o singură dată. Culegerea lui Muslim a cunoscut numeroase explicaţii şi comentarii, cea mai renumită fiind explicatia lui En-Newewi.

Condiţia de acceptare a hadisurilor

Imamul Muslim a avut o singură condiţie în acceptarea hadisurilor:
fiecare relatator să fi fost contemporanul celuilalt relatator (cel puţin doi câte doi dintre relatatori să fi fost contemporani).

Un comentariu: