sâmbătă, ianuarie 17

Hadisul puternic (sahih)Hadisul puternic:
ceea ce s-a transmis de un relatator exemplar (din punctul de vedere al comportamentului şi al memoriei) de la unul asemenea lui, până la sfârşitul şirului, fără să contrazică ceea ce este mai autentic decât el şi fără să aibă un cusur ascuns.

Condiţiile hadisului puternic:
- continuitatea şirului (începând de la Profet s.a.s. până la ultimul relatator);
- caracterul exemplar al relatatorului; fiecare relatator trebuie să fie cunoscut ca un exemplu bun, să fie departe de orice însuşiri negative;
- perfecţiunea în memorare sau în scriere a relatatorului (în funcţie de modul de reţinere a hadisului de către relatator);
- să nu fie izolat, adică să nu contrazică ceea ce este mai autentic;
- să nu conţină un cusur ascuns; deşi aparent pare autentic, specialiştii în ştiinţa hadisului îşi dau seama de cusur.

Exemplu de hadis autentic:
A relatat Bukhari că i-a vorbit Abdullah Ibn Iusuf şi a spus: Mi-a spus Malik de la Ibn Şihab de la Muhammed Ibn Jebir ibn Mutam de la tatăl lui care a spus: "L-am auzit pe Profet (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!) cum a citit la rugăciunea de seară capitolul Et-Tur."

Acest hadis este autentic, pentru că îndeplineşte condiţiile hadisului autentic ce au fost amintite anterior:

1) Şirul de relatatori este continuu: fiecare relatator a auzit de la celălalt, astfel încât nu există nicio verigă lipsă.

2) Relatatorii sunt cunoscuţi, având un comportament exemplar şi o capacitate de memorie sau scriere foarte bună.

(Toate aceste informaţii despre relatatori le găsim în culegeri speciale în care sunt caracterizaţi toţi relatatorii de hadis:

Abdullah Ibn Iusuf: de încredere, perfect în memorie sau scriere.
Malik Ibn Enes: Imam, memorator.
Ibn Şihab Ey-Zuhri: jurisprudent, memorator.
Muhammed Ibn Jebir: de încredere.
Jubeir Ibn Mutam: companion etc.)

3) Hadisul nu este izolat, căci nu contrazice ceea ce este mai autentic ca el.

4) Nu are un cusur ascuns, adică specialiştii din ştiinţa hadisului n-au găsit vreo problemă ascunsă la acesta.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu