vineri, ianuarie 16

Hadisul bun (hasen)

Ceea ce s-a transmis de către un relatator bun (din punctul de vedere al comportamentului şi al memoriei) de la unul asemenea lui, până la sfârşitul şirului, fără să contrazică ceea ce este mai autentic decât el şi fără să aibă un cusur ascuns.

Condiţii de acceptare a hadisurilor hasen (prezintă un nivel mai scăzut în raport cu cele autentice):

- continuitatea şirului;
- caracterul bun al relatatorului;
- memoria bună sau scrierea bună a relatatorului;
- să nu fie izolat, adică să nu contrazică ceea ce este mai autentic;
- să nu conţină un cusur ascuns.

Diferenţa dintre hadisul sahih şi hadisul hasen

Hadisul sahih se deosebeşte de hadisul hasen prin faptul că relatatorii celui dintâi sunt mai buni din punctul de vedere al comportamentului şi al memoriei/scrierii decât relatatorii celui din urmă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu